TND

Nói với conThương con tất cả sống vì con
Gửi trọn tâm tư trọn tấm lòng
Tựa nước xuôi dòng đi cuối bể
Như trăng tỏa sáng phủ đầu non
Con mà đến tuổi thành niên hẳn
Ta tạm an tâm bổn phận tròn
Rồi đến một ngày con hiểu được
Chắc rằng cha mẹ đã không còn .
TND

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Nói với con"