System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:0511d10d-4542-468d-b25c-201120d12719
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Ẩn Giấu của Thi sĩ: sgecstasy - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
sgecstasy

Ẩn GiấuẨn giấu điều gì trong ánh mắt
Nhân gian ai biết nỗi niềm riêng
Trăm năm tự hỏi đâu là mộng
Nghe gió hoang vu thổi muộn phiền

Ẩn giấu điều gì trong gió thoảng
Câu thơ tâm bão vực sâu buồn
Bước chân lạc lõng chiều côi cút
Xa vắng giáo đường vọng tiếng chuông

Ẩn giấu điều gì trong nhịp thở
Bơ vơ lạc lõng cánh chim di
Cuối con đường có ai chờ đợi
Nghiêng ngả lặng thầm một bóng đi

Ẩn giấu điều gì trong sóng vỗ
Long lanh mắt lệ tưởng chừng rơi
Thương ai hạnh phúc thân tầm gởi
Nặng hạt mưa sa vỡ xuống đời

sgecstasy

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Ẩn Giấu"