System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:ab9c0c3a-58e3-4926-a5cf-8ae46b46dda8
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ ĐIỂM ĐẦU – ĐIỂM CUỐI của Thi sĩ: Tia Nắng Đỏ - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Tia Nắng Đỏ

ĐIỂM ĐẦU – ĐIỂM CUỐIMỗi sớm mai thức dậy
Đứng vươn vai, khởi mình
Việc đầu tiên nghĩ đến
Dáng hình em thật xinh
 
Lúc lên giường buổi tối
Rã rời sau một ngày
Cũng chào thầm một tiếng
Hỏi thăm người …có hay?
 
Em là tia nắng sáng
Em là ngôi sao đêm
Điểm đầu và điểm cuối
Cho ngày anh êm đềm
 
Dẫu có xa đến vậy
Như mặt trăng-mặt trời
Nhưng lòng anh luôn có
Bóng dáng em bên đời
 
Tia Nắng Đỏ     

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 8 tháng 7 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "ĐIỂM ĐẦU – ĐIỂM CUỐI"