Dương Lam

Em về chung một chuyến đò sang…Lâu rồi chẳng ghé lại phuơng nam
Thăm bạn năm xưa - rượu uống tràn
Nốc cạn vầng trăng in đáy cốc
Say hoài giếng mắt đẹp mơ màng...
Sông nào mây biếc theo dòng chảy
Bến đó tình xanh mãi đá vàng
Mong một ngày rồi qua bến đó
Em về chung một chuyến đò sang…

Dương Lam

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 8 tháng 7 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Em về chung một chuyến đò sang…"